Department of Marathi

Introduction to Department :

इ. स. १९९८ ला मराठी विभागाची स्थापना झाली असून कला शाखा (पदवी अभ्यासक्रम) व विज्ञान शाखा (पदवी अभ्यासक्रम) प्रथम वर्षाला मराठी विषयाचे अध्यापन केले जाते. कला विभागाला 'आवश्यक मराठी' सोबतच ' ऐच्छिक मराठी' हा विषय शिकविला जातो.


आवश्यक मराठी विषयात गद्य-पद्य व व्यावहारिक मराठीचे अध्यापन केले जाते. यात वैचारिक वाङ् मय, प्राचीन व अर्वाचीन काव्य, कथा, व्यक्तिचित्रण इ. वाङ्मय प्रकारांबद्दल विद्यार्थ्यांना परिचय करुन दिला जातो. व्यावहारिक मराठीत भाषिक कौशल्य, पत्र लेखन, संपादन प्रक्रिया, ग्रंथ परीक्षण, इतिवृत्त लेखन, भाषांतर विद्या, सारांश लेखन इ. गोष्टीं बद्दल माहिती दिल्या जाते. ऐच्छिक मराठी या विषयात कथा, नाटक, कादंबरी, काव्य, अभंग, ओवी, गजल, आत्मचरित्रे तसेच वाङ् मयीन इतिहासाचा परिचय करुन दिला जातो. वेळोवेळी चाचणी परीक्षा घेवून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती तपासली जाते.


विद्यापीठीय मार्गदर्षक तत्त्वानुसार अभ्यासासोबतच विद्यार्थ्यांची वाङ्मयाभिरुची व बौध्दिक क्षमता वृध्दिंगत करण्यासाठी तसेच कृतीशील, वैज्ञानिक मानस निर्माण करण्यासाठी विभागातर्फ वैविध्य पूर्ण उपक्रम राबविले जातात ते खालील प्रमाणे-


 • हस्ताक्षर लेखन कार्यशाळा
 • मोडीलिपी कार्यशाळा
 • काव्य सम्मेलनाचे आयोजन
 • घोषवाक्य स्पर्धा
 • शुध्द मराठी लेखन-वाचन-भाषण कार्यशाळा
 • नेट/सेट परीक्षा मार्गदर्शन
 • ग्रंथ प्रदर्शन
 • तज्ञ विचारवंतांची व्याख्याने
 • राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र, कार्यशाळेचे आयोजन
 • दर्जेदार, पाक्षिक, मासिके, वार्षिकांक, दिवाळी अंक विद्यार्थ्यांच्या वाचनासाठी उपलब्ध.
 • देहदान, अवयव दान या विषयावर कृतीशील मार्गदर्शन.


विद्यार्थ्यांच्या सुप्त लेखनगुणांना वाव मिळावा म्हणून दरवर्षी महाविद्यालया तर्फे ‘सेवाव्रती’ वार्षिकांक संपादित केला जातो. यात विद्यार्थ्यांनी लिहिलेल्या कथा, काव्य, वैचारिक, सामाजिक दृष्टिकोनातून लिहिलेले लेखन प्रकाषित केले जाते. विभागाचा निकाल दरवर्षी विद्यापीठाच्या तुलनेत दखल पात्र ठरतो.Highlights of the Department :

Faculty Research Area
Dr. S. G. Meshram R.T.M. Nagpur University Special Task Force (BOS Marathi)
College Magazine Convener
State Level Dr. Ambedkar Abhivadan Examination Conducted
Dr. S. V. Pise R.T.M. Nagpur University BOS Marathi Member
R.T.M. Nagpur University Faculty Member (Marathi)
Treasurer – Marathi Pradhyapak Association
99th Akhil Bhartiya Natya Samelan Nagpur – Editor Member ‘Nandi’ Special Issue.
Three Books Published.
Name of the Teacher Title of the Book Name of the Publisher ISBN No.
Dr. Sushil Meshram “Shur Maharancha Vijaystamb” published in Diksha Visheshank Sakal Newspaper
Dr. Sopandeo Pise
UGC NET/SET Marathi Paper II Global Education Limited 978-81-937784-1-8
Adhyapan Va Sanshodhan Abhiyogyata NET/SET Paper I Global Education Limited 978-81-939276-6-3
V. S. Khandekaranchi Kadambari: Ek Aswad Yatra Global Education Limited 978-81-942212-2-7

COURSES

Faculty/Course Semester Subject Distribution of Marks
Theory Practical Internal Total Marks
B.A. I Sem. I Com. Mar. / MLT 80 -- 20 100
Sem. II Com. Mar. / MLT 80 -- 20 100
B.A. II Sem. III Com. Mar. / MLT 80 -- 20 100
Sem. IV Com. Mar. / MLT 80 -- 20 100
B.A. III Sem. V Com. Mar. / MLT 80 -- 20 100
Sem. VI Com. Mar. / MLT 80 -- 20 100
B.Sc. I Sem. I Com. Marathi 85 -- 15 100
Sem. II Com. Marathi 85 -- 15 100
Research Areas :

Research Faculty Research
Dr. Sushil Meshram M.Phil., Ph.D., Dalit Marathi Literature
Dr. Sopandeo Pise M.Phil., Ph.D., Gramin Marathi Literature
Student - Teacher Achievements :

Laboratory Facility :

Workshops/seminars/guest Lectures organised:

 • Guest Lecture by Smt. Archana Dahankar, Wardha on “Mahila Sabalikaran” on the occasion of Savitribai Fule Jayanti on dated 3rd January, 2020.
 • Workshop on “Maay Marathi Nakshtra Samuha Kavya-Wachan” on dated 27th February, 2019.
 • ModiLipi Workshop on dated 31st January, 2019
 • Guest Lecture by Dr. Hiralal Meshram, Tirpude College of Social Work, Nagpur on the topic, “Savitribai Fule : Kala ani Kartutwa” on dated 3rd January, 2019.
 • Guest Lecture by Dr. Bhola Sarvar, Nagpur on “Marathi Gazal :Tantra Aani Mantra” on dated 1st August, 2017.

Teaching Faculty Members:

Sr. No. Name of Faculty Member Qualification Designation Work Experience (in years) Research Areas
1. Dr. Sushil G. Meshram M.A., M.Phil. Ph.D., NET Head and Assistant Professor 17 Years Marathi
2. Dr. Sopandeo V. Pise M.A., M.Phil, SET, Ph.D (Marathi), M.A. (POL, SOC, HIS, PUBLIC ADM, B.Ed. Associate Professor 16 Years Marathi
Extra-curricular activities: Industrial visit, competitions, etc. :

 • State Level Competition on “Dr. Babasaheb Ambedkar Vaicharik Abhivadan Prashnottari Pariksha” dated 6th December, 2019.
 • Industrial visit to Dinshaw and Coca-Cola Factory, MIDC, Nagpur on dated 24th February, 2018.

Industrial visit to Dinshaw and Coca-Cola Factory

Research papers :


 • Dr. Sushil Meshram - 05
 • Dr. Sopandeo V. Pise - 19

Department Repository:

Photos:

Hon’ble Prof. Pravin Charde, Principal of the College observing students at the Rajyastriya Dr.Babasaheb Ambedkar Abhivadan Prashnottari Pariksha dated 6th December, 2019

Workshop on “Niyambaddha Lekhan-Paddhati” by Prof. Dipak Rangari Dated 1st August, 2017

CONTACTS :

 • • Dr. Sushil Meshram – 9860322385
  E-mail: msushilg@gmail.com
 • • Dr. Sopandeo Pise– 9970361418
  E-mail: psopandeo@gmail.com
 • ANNOUNCEMENT / NEWS
 • NOTICES